Deontologische interne communicatie, absoluut waarde(n)vol.

Het traject van Fedasil

Campagnebeeld
Copywriting
Pictogrammen
Fotografie
Print

Grensverleggende communicatiecampagne

De samenwerking met Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, weten wij absoluut naar waarde te schatten. Deze interne communicatiecampagne zet de kernwaarden van de organisatie extra in de verf bij medewerkers én asielzoekers.

Grensoverschrijdende communicatiesleutel die veel deuren opent bij een veeltalig doelpubliek? Het visualiseren van de verbale content in toegankelijke pictogrammen.
Protagonisten in het campagnebeeld? Lekker dichtbij huis, de echte medewerkers van Fedasil. Hoe verschillend we ook zijn, we (h)erkennen dezelfde waarden.